POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, i els terminis de conservació de la informació entre altres coses.

 

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei de Protecció de Dades núm 2016/679 del Reglament Europeu 2016/679 (RGPD), cridem l’atenció dels usuaris i visitants del lloc web www. ortodonciabcn.com sobre la següent informació:

 

 

 

PROTECCIÓ DE BÉNS I PERSONES – GESTIÓ DE DADES PERSONALS

 

 

 

Usuari: usuari d’Intenet que es connecta, utilitzant el lloc web anomenat www.ortodonciabcn.com.

 

 

Al lloc web www.ortodonciabcn.com, el propietari del lloc web recopila informació personal sobre l’usuari només per la necessitat de certs serveis oferts pel lloc web www.ortodonciabcn.com.

 

 

Com a resum, utilitzarem les dades que ens proporcioni per:

 

 

• Gestionar les seves sol·licituds d’informació
• Prestar els serveis que requereixi de nosaltres i que estan descrits en aquesta pàgina web

 

 

L’usuari proporciona aquesta informació amb ple coneixement dels fets, en particular quan procedeix a ingressar-los ell mateix. Llavors queda clar per a l’usuari del lloc web www.ortodonciabcn.com l’obligació o no de proporcionar aquesta informació.

 

 

 

TRACTAMENT DE DADES

 

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si s’escau, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d’ara endavant l’Interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats, explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 

 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

 

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper).

 

 

 

No obstant això les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat d’informar-sobre activitats i novetats de X&M, proporcionar-li una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.

 

 

 

LEGITIMACIÓ

 

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, el propietari del lloc web obté el consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

 

 

 

DRETS DELS INTERESSATS

 

Tots els usuaris tenen dret d’accés, oposició, rectificació, portabilitat, supressió i limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça de correu electrònic info@ortodonciabcn.com. Cap informació personal de l’usuari del lloc www.ortodonciabcn.com es publicarà sense el coneixement de l’usuari, ni intercanviada, transferida, assignada o venuda en qualsevol suport a uns altres.

 

 

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, un cop complerta la finalitat les dades siguin cancel·lats.