AVÍS LEGAL

1. ACCÉS AL LLOC WEB

El lloc web www.ortodonciabcn.com (en endavant “lloc web”) és gestionat per Xavier Vericat (en endavant “el propietari del lloc web”) sota el nom d’Ortodoncia BCN, amb el correu electrònic de contacte: info@ortodonciabcn.com.

 

 

Aquests termes i condicions ( “Termes i Condicions”) regulen l’accés i utilització del lloc web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a X&M i els seus serveis.

 

 

En conseqüència, li preguem llegeixi atentament les Condicions quan es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquests podran ser adaptats i / o modificats en qualsevol moment. Si no els accepta, preguem s’abstingui d’utilitzar el lloc web i el seu contingut.

 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS QUE OFEREIX

El propòsit del lloc és proporcionar informació sobre totes les activitats de l’empresa. El propietari del lloc web s’esforça per proporcionar al lloc www.ortodonciabcn.com la informació més precisa possible. No obstant això, no es fa responsable de les omissions, imprecisions i deficiències en l’actualització, ja sigui per ell o per tercers associats que proporcionen aquesta informació.

 

 

Les informacions són ofertes en el lloc web www.ortodonciabcn.com com a referència, no són exhibits i poden canviar. Estan subjectes a les modificacions que s’han realitzat des que es van posar en línia.

 

 

 

3. UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació relativa als serveis continguts en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com als Termes i Condicions.

 

 

Així mateix, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar el lloc web, o qualsevol fet que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

 

 

S’informa a l’usuari que, en el cas que incompleixi els Termes i Condicions o, si escau, qualssevol altres condicions recollides en el lloc web, el propietari del lloc web es reserva el dret a limitar, suspendre i / o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

 

 

El propietari del lloc web realitza els seus millors esforços per mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors i / o, si s’escau, reparant-los, mantenint els continguts del lloc web degudament actualitzats. No obstant això, no garantim la disponibilitat i continuïtat en l’accés al lloc web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

 

 

El propietari del lloc web reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions i / o actualitzacions sobre la informació continguda en el lloc web, la seva configuració i / o presentació.

 

 

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I FALSIFICACIONS

El propietari del lloc web posseeix els drets de propietat intel·lectual o posseeix els drets d’ús de tots els elements disponibles en el lloc, inclosos text, imatges, gràfics, logotips, icones, sons, programari…

 

 

Es prohibeix qualsevol reproducció, representació, modificació, publicació, adaptació total o parcial dels elements del lloc web, siguin quins siguin els mitjans o el procés utilitzat, excepte prèvia autorització per escrit al correu electrònic: info@ortodonciabcn.com.

 

 

Qualsevol ús no autoritzat del lloc web o qualsevol d’aquests elements que conté es considerarà com una infracció i processat d’acord amb les disposicions del Codi de Propietat Intel·lectual.

 

 

 

5. ENLLAÇOS D’HIPERTEXT

El lloc web www.ortodonciabcn.com conté una sèrie d’enllaços d’hipertext a altres llocs (informació, referències …). No obstant això, el propietari del lloc no té la possibilitat de verificar la custòdia dels llocs visitats i per tant, s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels possibles riscos de contingut il·legal.

 

 

 

6. LLENGUA

En cas de traducció de les presents avís legal en un o diversos idiomes, l’idioma d’interpretació en cas de contradicció o contestació serà el Català.

 

 

 

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés i utilització del lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

 

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre el propietari del lloc web i l’usuari del lloc web serà resolta, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).